Select Page

SVET ZAVODA

Šolsko/študijsko leto 2022/23

8. seja sveta zavoda EŠMS, v ponedeljek, 17.10.2022 ob 15.30

Gradivo:
– k točki 2: Obravnava in potrditev zapisnika 7. seje sveta zavoda z dne 14.3.2022
– k točki 3: Obravnava in sprejem zapisnika 7. dopisne seje sveta zavoda z dne 3.6.2022
– k točki 4: Obravnava in sprejem Analize realizacije LDN EŠMS SŠG za šol. l. 2021/22
– k točki 5: Obravnava in sprejem predloga LDN EŠMS SŠG za šol. l. 2022/23
– k točki 6: Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila Komisije za kakovost EŠMS SŠG za šol. l. 2021/22
– k točki 7: Obravnava in sprejem Poročila o delu EŠMS VSŠ za štud. l. 2021/22
– k točki 8: Obravnava in sprejem predloga LDN EŠMS VSŠ za štud. l. 2022/23
– k točki 9: Sprejem cenikov (storitve)

Šolsko/študijsko leto 2020/21

2. dopisna seja sveta zavoda

Gradivo za sejo

1. točka DR: Program dela in finančni načrt 2021
2. točka DR: Samoevalvacijsko poročilo SŠiG za 2019/20
3. načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu

 

1.seja Sveta zavoda EŠMS
v torek, 1.12.2020 ob 17.00

Gradivo za sejo:
Vabilo na sejo z dnevnim redom
– k točki 3: Zapisnik korespondenčne seje z dne 15.10.2020
– k točki 4: Poslovnik Sveta zavoda EŠMS
– k točki 5: Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila EŠMS VSŠ za štud. l. 2019/20

15. seja sveta zavoda EŠMS, v četrtek, 15.10.2020 ob 15.00
Gradivo:
– k točki 2: Obravnava in potrditev zapisnika 14. seje Sveta zavoda EŠMS z dne 20.2.2020
– k točki 3: Obravnava in sprejem zapisnika korespondenčne seje z dne 1.4.2020
– k točki 4: Obravnava in sprejem zapisnika korespondenčne seje z dne 10.4.2020
– k točki 5: Obravnava in sprejem zapisnika korespondenčne seje z dne 30.6.2020
– k točki 6: Obravnava in sprejem zapisnika korespondenčne seje z dne 3.9.2020
– k točki 7: Obravnava in sprejem Analize realizacije LDN EŠMS SŠiG za šol. l. 2019/20
– k točki 8: Obravnava in sprejem LDN EŠMS SŠiG za šol. l. 2020/21
– k točki 9: Obravnava in sprejem Poročila o delu EŠMS VSŠ za štud. l. 2019/20
– k točki 10: Obravnava in sprejem predloga LDN EŠMS VSŠ za štud. l. 2020/21

Šolsko/študijsko leto 2019/20

14. seja Sveta zavoda EŠMS
v četrtek, 20. februarja 2020, ob 15.00

13. seja Sveta zavoda EŠMS
v torek, 4. februarja 2020, ob 15.30

ter Finančnega plana

 

12. seja Sveta zavoda EŠMS
v ponedeljek, 14. oktobra 2019, ob 15.00

Gradivo:

k točki 8: Obravnava in sprejem POROČILA REALIZACIJE LDN 2018-19 SŠiG

k točki 9: Obravnava in sprejem LDN_2019_2020 SŠiG

k točki 10: Obravnava in sprejem Poročila o delu VSŠ za 2018-19

k točki 11: Obravnava in sprejem LDN 2019-20 VSŠ

k točki 12: Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila EŠMS, Srednje šole in gimnazije za šol l. 2018/2019

Šolsko/študijsko leto 2018/19

Korespondenčna seja dne 8.4.2019 med 11. in 12. uro po telefonu

K točki 1: Popravek Finančnega načrta EŠMS za leto 2019

11. seja Sveta zavoda EŠMS


v torek, 12. marca 2019, ob 14.00

Gradivo za sejo:

K točki 3: Obravnava in sprejem Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta EŠMS za l. 2019

11. seja Sveta zavoda EŠMS

v torek, 26. februarja 2019, ob 14.00

Gradivo za sejo:

K točki 9: Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila VSŠ za študijsko leto 2017/18

K točki 10: Obravnava in sprejem Letnega poročila EŠMS za l. 2018

K točki 11: Obravnava in sprejem Poročila o realizacija finančnega načrta za l. 2018

10. seja Sveta zavoda EŠMS

v četrtek, 18. oktobra 2018, ob 14.00

Gradivo:

k točki 3: Obravnava in sprejem Poročila realizacije LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2017/18

k točki 4: Obravnava in sprejem predloga LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2018/19

k točki 5: Obravnava in sprejem Poročila o delu VSŠ za štud. leto 2017/18

k točki 6: obravnava in sprejem predloga LDN VSŠ za štud. leto 2018/19

k točki 7: Obravnava in sprejem Samoevalvacijska poročila EŠMS, Srednje šole in gimnazije za šol l. 2017/2018

k točki 11: Sprememba Pravilnika o izobraževanju odraslih

k točki 12: Sprejem cenikov (VSŠ)

9. seja Sveta zavoda EŠMS

v četrtek, 18. oktobra 2018, ob 14.00

Gradivo:

k točki 3: Obravnava in sprejem Poročila realizacije LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2017/18

k točki 4: Obravnava in sprejem predloga LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2018/19

k točki 5: Obravnava in sprejem Poročila o delu VSŠ za štud. leto 2017/18

k točki 6: obravnava in sprejem predloga LDN VSŠ za štud. leto 2018/19

k točki 7: Obravnava in sprejem Samoevalvacijska poročila EŠMS, Srednje šole in gimnazije za šol l. 2017/2018

k točki 11: Sprememba Pravilnika o izobraževanju odraslih

k točki 12: Sprejem cenikov (VSŠ)

Šolsko leto 2017/18

 

6. seja Sveta zavoda EŠMS

v torek, 13. marca 2018, ob 14.30 uri v zbornici VSŠ

Gradivo:

k točki 2: Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje Sveta zavoda EŠMS z dne 20.2.2018

k točki 3: Obravnava in sprejem Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta EŠMS za leto 2018

3. seja Sveta zavoda EŠMS

v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17.00

Gradivo:

k točki 4: Obravnava in sprejem Poročila o delu VSŠ za štud. leto 2016/17

k točki 5: obravnava in sprejem predloga LDN VSŠ za štud. leto 2017/18

k točki 7: Obravnava in sprejem Dolgoročnega razvojnega programa VSŠ 2018-2023

k točki 9: Obravnava in sprejem Poročila realizacije LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2016/17

k točki 10: Obravnava in sprejem predloga LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2017/18

k točki 11: Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2016/17

k točki 12: Sprejem cenikov (VSŠ)

k točki 13: Predlog obsega razpisnih mest za vpis novincev v srednjo šolo v šol. letu 2018/19

3. seja Sveta zavoda EŠMS

v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 17.00

Gradivo:

k točki 4: Obravnava in sprejem Poročila o delu VSŠ za štud. leto 2016/17

k točki 5: obravnava in sprejem predloga LDN VSŠ za štud. leto 2017/18

k točki 7: Obravnava in sprejem Dolgoročnega razvojnega programa VSŠ 2018-2023

k točki 9: Obravnava in sprejem Poročila realizacije LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2016/17

k točki 10: Obravnava in sprejem predloga LDN Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2017/18

k točki 11: Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila Srednje šole in gimnazije za šol. l. 2016/17

k točki 12: Sprejem cenikov (VSŠ)

k točki 13: Predlog obsega razpisnih mest za vpis novincev v srednjo šolo v šol. letu 2018/19

2. seja Sveta zavoda EŠMS

ponedeljek, 27. februar 2017 ob 17.00

Gradivo:

k točki 8: Samoevalvacijsko poročilo EŠMS, SŠiG za šol. leto 2015/16

Šolsko leto 2015/16

 

15. seja sveta zavoda EŠMS

15.10.2015 ob 14 uri v zbornici VSŠ

Gradivo:

Šolsko leto 2014/15

 

12 seje sveta zavoda EŠMS

15.10.2014 ob 14 uri v zbornici VSŠ

Gradivo:

Šolsko leto 2013/14

 

7. seja sveta zavoda EŠMS

Gradivo za 7. sejo sveta zavoda Ekonomske šole Murska Sobota, ki bo v torek, 15. oktobra 2013 ob 16.00:

Vabilo na 7. sejo z dnevnim redom,
gradivo 
za 6. točko DR,
gradivo
 za 7. točko DR
gradivo
 za 12. točko DR

 

13. seja sveta zavoda EŠMS

Dostopnost