Select Page

EKO ŠOLA

Projekt EKO šola kot način življenja

V projektu sodelujejo: dijaki in učitelji zavoda, ostali zaposleni, starši, strokovnjaki in lokalna skupnost. Aktivnosti projekta spremlja ekoodbor v tričlanski sestavi: mag. Evelina Katalinić, Maja Krajnc in Sabina Krivec.

V šolskem letu 2021/2022 bodo potekale sledeče aktivnosti:

  1. Ekošola meri odtis CO2: zmanjševanje ogljičnega odtisa v razredu in šoli (mag. Evelina Katalinić)
  2. Ekobranje za ekoživljenje (vodja: Maja Krajnc; sodelujoči: Cvetka M. Rituper, Ana Sobočan; Janja Adanič Vratarič)
  3. Ekokviz za SŠ: Temi je »Evropska kohezijska politika« (mag. Evelina Katalinić)
  4. Šolska vrtilnica – (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje…) (Sabina Krivec, Olga Kuplen)
  5. Mladi poročevalci za okolje (Janja Adanič Vratarič)

Poleg zgoraj navedenih projektov bodo na šoli potekale ozaveščevalne akcije z namenom razvijanja okoljske ozaveščenosti skozi kurikul in vključevanje okoljskih vsebin v pouk. Obeležili bomo svetovnih Dan Zemlje, voda in biodiverzitete. O aktivnostih bomo obveščali v ustanovi (spletna stran, dijaška skupnost, oglasna deska) ter v lokalni oziroma širši skupnosti (spletni in pisni mediji, lokalni radio in tv). Posamezni projekti so podrobneje predstavljeni na spletni strani: https://ekosola.si/projekti-2021-2022.

                                                                                                     Eko-koordinatorica: mag. Evelina Katalinić

Dostopnost