Select Page

EKO ŠOLA

Projekt EKO šola kot način življenja

V projektu sodelujejo: dijaki in učitelji zavoda, ostali zaposleni, starši, strokovnjaki in lokalna skupnost. Aktivnosti projekta spremlja ekoodbor v tričlanski sestavi: mag. Evelina Katalinić, Maja Krajnc in Sabina Krivec.

V šolskem letu 2022/2023 bodo potekale sledeče aktivnosti:

  1. Podnebne spremembe in biotska pestrost (mag. Evelina Katalinić)
  2. Globe (mag. Evelina Katalinić)
  3. Ekobranje za ekoživljenje (vodja: Maja Krajnc; sodelujoči: (Cvetka M. Rituper, Ana Sobočan, Janja Adanič Vratarič)
  4. Ekokviz za SŠ: Temi je »NAŠA PRIHODNOST = ZELENA PRIHODNOST« (Janja Adanić)
  5. Šolska vrtilnica – (ureditev vrta, sadni vrt, vrtnarjenje…) (Sabina Krivec, Olga Kuplen)
  6. Mladi poročevalci za okolje (Lara Puhan)
  7. Voda – Naše bogastvo (Simona Pajnhart)

Poleg zgoraj navedenih projektov bodo na šoli potekale ozaveščevalne aktivnosti s poudarkom na recikliranju in zmanjševanju količine odpadkov (Jože Rituper) ter številne aktivnosti znotraj pouka v skladu z načrtovanimi letnimi pripravami (okoljske vsebine). Obeležili bomo podnebni tek Čas se izteka, svetovni dan voda, Zemlje, revščine,…. O aktivnostih bomo obveščali v ustanovi (spletna stran, dijaška skupnost, oglasna deska) ter v lokalni oziroma širši skupnosti (spletni in pisni mediji, lokalni radio in tv). Posamezni projekti so podrobneje predstavljeni na spletni strani: https://ekosola.si/projekti-2022-2023.

                                                                                                     Eko-koordinatorica: mag. Evelina Katalinić

Dostopnost