Select Page

EKO ŠOLA

Poročilo  na temo  “Vse barve naše šole” šolsko leto 2013/14

V projekt za najbolj inovativen video posnetek na temo “Vse barve naše šole”je sodelovalo 35 dijakov 2. letnika. Video posnetek so izdelali v okviru predmeta informatika, kot del naloge predstavitev informacij z gibljivo sliko. Dijaki so se razdelili v skupine od 2 do 4 članov. Obravnavali so večinoma okoljsko tematiko lokalnega okolja  V video posnetkih so dijaki  nastopali kot igralci, kako bi  čim bolj nazorno predstavili okoljske probleme.

V video posnetkih so tudi na hecen način poskušali spodbujati vpletene k drugačnemu razmišljanju in o teh težav in iskati  rešitve teh težav, kot tudi prikazati primere dobrih in slabih praks na šoli ali v lokalnem okolju.

Video posnetke so objavili na youtube.com. pod naslednjimi naslovi:

·       Kemikalije in narava – https://www.youtube.com/watch?v=102uLzUWmj0

·      Kako skrbimo za naravo v okolici šole in doma – https://www.youtube.com/watch?v=to9BbtBfbVI

·      Ločujmo odpadke – https://www.youtube.com/watch?v=3-rH0QxwWwM

·      Ločevanje odpadkov – https://www.youtube.com/watch?v=bkPLGO1qW38

·      Eko film Ekonomska šola Murska Sobota – https://www.youtube.com/watch?v=H2wsEWTbevU#t=59

·      Naravo varuj odpadke ločuj – https://www.youtube.com/watch?v=OM6KaloU1qY

·      Ločevanje odpadkov – https://www.youtube.com/watch?v=o-2GK5_YDTI

·      Badass Eko-Film  – https://www.youtube.com/watch?v=fqVjbDoFtOo

·      Dekle in plastenka – https://www.youtube.com/watch?v=7tYViSl9gk0

Opravila sem kratko anketo po izdelavi video posnetkov. Pri izdelavi filma so uporabili obstoječo programsko opremo (Movie Maker). Kot pozitivno izkušnjo so opredelili , da so boljše spoznali programsko in strojno opremo, kot tudi svoje sošolce in je to dober primer kako združimo teorijo in prakso. Svojo izkušnjo  pri izdelavi filma so ocenili z oceno 4 (ocene so od 1-5).

Na vprašanje – Kaj bi spremenili glede ekologije na naši šoli? 

Zanimiv odgovor: Varčevali bi lahko na področju odvrženih plastenk, tako, da bi imeli pitnike za vodo.

                                                                                                                      Zapisala
Renata Ivanič

Dostopnost