Select Page

EKO ŠOLA

Projekt EKO šola kot način življenja

V projektu sodelujejo: dijaki in učitelji zavoda, ostali zaposleni, starši, strokovnjaki in lokalna skupnost. Aktivnosti projekta spremlja ekoodbor v tričlanski sestavi: mag. Evelina Katalinić, Maja Krajnc in Sabina Krivec.

PROGRAM EKOŠOLE

V šolskem letu 2023/2024 bodo v okviru Ekošole potekali naslednji projekti:

1.GLOBE (mag. Evelina Katalinić)

  1. Ekobranje za ekoživljenje (vodja: Maja Krajnc; sodelujoči: Cvetka M. Rituper, Ana Sobočan, Janja Adanič Vratarič; Lara Puhan)
  2. Ekokviz za SŠ: Tema »ENERGETSKO-PODNEBNA PISMENOST« (Kaja Zver)
  3. Šolska vrtilnica (Sabina Krivec, Olga Kuplen)
  4. Mladi poročevalci za okolje (Lara Puhan)
  5. Hrana ni za tjavendan (Jasna Gomboc)
  6. Odpadkom dajemo novo življenje (Janja Adanič Vratarič)

Med šolskim letom bodo na šoli potekale ozaveščevalne aktivnosti s poudarkom na ločevanju odpadkov ter številne aktivnosti znotraj pouka v skladu z načrtovanimi letnimi pripravami (okoljske vsebine). Za dvig ekološke osveščenosti dijakov bodo skrbeli ekokoordinatorji posameznih oddelkov, ki se bodo sestali na skupnih sestankih najmanj trikrat letno. V projektu Ekošole sodelujejo: dijaki in učitelji zavoda, ostali zaposleni, starši, strokovnjaki in lokalna skupnost. Aktivnosti projekta spremlja ekoodbor v tričlanski sestavi: mag. Evelina Katalinić, Maja Krajnc in Sabina Krivec.

O aktivnostih bomo obveščali v ustanovi (spletna stran, dijaška skupnost, oglasna deska) ter v lokalni oziroma širši skupnosti (spletni in pisni mediji, lokalni radio in tv).

 

                                                                                              ekokoordinatorica

                                                                                           mag. Evelina Katalinić

Dostopnost