Select Page

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Urnik

Urnik in spremembe

Kontakt

Kontakt in uradne ure

Publikacija

Za šolsko leto 2023/24

Izob. programi

Informacije o programih

OBVESTILA ZA DIJAKE, STARŠE IN ZAPOSLENE

IZPIT IZ SLOVENŠČINE

Kandidate 4-letnih programov obveščamo, da bo izpit iz SLO za 3. letnik ET-SSI in LT ter 1. letnik ET-PTI pri prof. Maji Krajnc v četrtek, 13. 6. 2024 ob 16. uri v učilnici N34.

PRIPRAVE NA POKLICNO MATURO.

V tednu od 20. do 24. maja 2024 bodo potekale priprave na poklicno maturo. Udeleženci izobraževanja odraslih, ki nameravate opravljati poklicno maturo junija, avgusta ali februarja 2025, se lahko na teh pripravah pridružite rednim dijakom.
Poklicni tečaj in ekonomski tehniki gledate urnik za 4. C, logistični tehniki 4. D, trgovci pa za 3. E. Urnik bo objavljen tekom današnjega dne pod OBVESTILI.

IZPIT IZ Projektnega dela IN IZPIT IZ Tehnologije komuniciranja: Statistika, excel

Kandidati programov LT, ET-SSI, ET-PTI in PT-ET, ki bodo opravljali poklicno maturo junija, avgusta ali pa februarja 2025 in že izdelujejo naloge za 4. izpitno enoto, morajo le te oddati:

  • v elektronski obliki prof. Gomboc Alt in Slavi Škalič Sukič do 8. maja 2024,
  • v fizični obliki (vezano s spiralo) prof. Gomboc Alt v kabinet N27 do 15. maja 2024, do 14. ure.

Za jesenski rok poklicne mature (avgust 2024), morajo nalogo oddati:

  • v elektronski obliki prof. Gomboc Alt in Slavi Škalič Sukič do 12. avgusta 2024,
  • v fizični obliki (vezano s spiralo) prof. Gomboc Alt v kabinet N27 do 19. avgusta 2024, do 14. ure.

Kdor ne odda naloge za 4. izpitno enoto poklicne mature pravočasno, ne more pristopiti k poklicni maturi pri 4. izpitni enoti Izdelek oz. storitev in zagovor.

DODATNI IZPITNI ROK

Dodatni izpitni rok je v torek, 14. maja 2024.

  • Na dodatnih izpitnih rokih lahko opravljate največ DVA izpita hkrati.
  • Prijava na izpit v dodatnih izpitnih rokih je od 1. do 5. v mesecu maju– ali izpolnite prijavnico v fizični obliki (nahaja se pred pisarno IO) in jo odložite v nabiralnik IO ali pa se prijavite po e-pošti (napišete ime in priimek, naslov, predmet in profesorja, VENDAR morate izpolnjeno originalno prijavnico prinesti na izpit).
  • Pisni izpiti se pričnejo ob 15. uri, o uri ustnega izpita pa vas obvestimo po e-pošti. V primeru, da opravljate dva izpita, se izpiti pričnejo ob 14. uri v učilnici N34
OSNOVNE INFORMACIJE

IZVAJANJE POUKA

Pouk poteka v učilnicah in predavalnicah šole.

Prva ura pouka v popoldanskem času se prične večinoma med 15.30 in 16.00 uro ali po dogovoru tudi drugače. Izjemoma je pouk za udeležence izobraževanja odraslih lahko tudi v soboto.

Razpored predavanj za mesec dni je objavljen pod rubriko URNIKI na spletni strani ter na oglasni deski šole.

OBVEŠČANJE

    1. oglasna deska pred pisarno IO (pisarna N27),

    2. internetna stran http://www.ekonomska-ms.si/index.php/main
 
    3. osebno v pisarni IO (pisarna N27) v času uradnih ur:

    *     torek:  15.30 – 16.30

    *     sreda: 10.00 – 11.00

PRIJAVA K IZPITU IN OPRAVLJANJE IZPITOV

Za vse izpite se prijavite najkasneje pet delovnih dni pred izpitnim rokom, odjavite pa se lahko najkasneje dva dneva pred izpitnim rokom. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, ki jo dobite v referatu za mladino in IO v času uradnih ur in pred pisarno IO na oglasni deski v predalčku. Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate v tajništvu šole najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, hkrati priložite dokazilo o plačilu izpita.

V primeru neopravičenega izostanka od izpita morate stroške izpita kljub ne-opravljanju poravnati!

REZULTATI IZPITOV

Informacije o delnih ocenah in ocenah končnih izpitov dobite pri profesorjih ali osebno v  referatu za maldino in IO. Informacij o ocenah ne dajemo po telefonu.

PLAČILO VPISNINE, PRIZNAVANJA PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA, IZPITOV, POKLICNE MATURE IN ZAKLJUČNEGA IZPITA

Kandidati ob vpisu plačajo vpisnino v znesku  250 € (všteti prvi trije izpiti z dvakratnim opravljanjem). Vse storitve plačate z obrazcem Univerzalni plačilni nalog (UPN). V primeru elektronskega plačila oddate potrdilo o izvršeni transakciji.

Potrdilo o plačilu oddate v referatu za mladino in IO (tajništvo-N28) tudi za:

– vpisnino, priznavanje predhodno pridobljene izobrazbe, konzultacije – ob prijavi ali vpisu,

izpite – 5 delovnih  dni pred izpitom,

– zaključni izpit, popravni izpit iz zaključnega izpita – 3 dni pred izpitnim rokom,

– poklicna matura, popravni izpit iz poklicne mature – 3 dni pred izpitnim rokom.

V primeru prenehanja izobraževanja je udeleženec dolžan to pisno sporočiti.

LETNO SPRIČEVALO se izda, ko udeleženec izobraževanja opravi vse obveznosti za posamezni letnik.

Potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o šolanju izdamo udeležencem na njihovo zahtevo, ki jo posredujejo  po elektronski pošti na naslov: izobrazevanje.odraslih.esms@gmail.com.

O možnosti povračila sredstev spremljejte spletno stran na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/

  1.   
Dostopnost