Select Page

PROJEKT PISA 2012

Kratica PISA pomeni Programme for International Student Assessment oziroma Program mednarodne primerjave dosežkov učencev. Izvaja se pod okriljem Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). PISA 2012 je peti cikel raziskave, ki se izvaja od leta 2000, v njej pa sodeluje več kot 60 držav. Glavni del raziskave PISA v tem ciklu bo potekal leta 2012, predraziskava pa se je izvedla že v letu 2011.

Značilnosti raziskave PISA so:

  • je največja mednarodna raziskava na področju izobraževanja na svetu;
  • vanjo so vključeni dijaki in učenci, stari približno 15 let; v Sloveniji bodo vključeni dijaki 1. letnikov;
  • ocenjuje pripravljenost dijakov na odraslo življenje;
  • meri dosežke dijakov in učencev v matematični, naravoslovni, bralni in finančni pismenosti ter pri problemskih nalogah.

 

V glavni raziskavi v vsaki državi ponavadi sodeluje od 4500 do 10000 dijakov in učencev.

POMEMBNOST RAZISKAVE

Sodelovanje v raziskavi PISA je pomembno, ker lahko rezultate raziskave uporabimo za doseganje naslednjih ciljev:

  • da pokažemo, kako dobro so slovenski dijaki in učenci pripravljeni na učenje, ko bodo zapustili šolo;
  • da šole, izobraževalni sistemi in vlade prepoznajo področja, ki bi jih lahko sčasoma izboljšali; in
  • da primerjamo dosežke dijakov in učencev ter učna okolja v različnih državah.

Za nadaljnje podrobnosti o raziskavi PISA lahko poiščete informativno gradivo, ki ga je nacionalni center raziskave PISA na Pedagoškem inštitutu objavil na spletni strani http://www.pei.si ali obiščete spletno stran OECD: http://www.pisa.oecd.org/.

Darko Petrijan, ravnatelj        
koordinator raziskave na šoli

Dostopnost