Select Page

Krakov 2019 - Praktično usposabljanje

1. TEDEN: Naš mentor na usposabljanju je bil Russell Allan. Z žrebanjem smo se razdelili v mešane skupine, v katerih smo si dodelili vloge, ki se pojavljajo v podjetjih (direktor, vodja marketinga, financ …). Izbrali smo si dejavnost našega podjetja, izdelali smo slogan in logotip.

2. TEDEN: V drugem tednu praktičnega usposabljanja smo preračunavali stroške in prihodke podjetij. Če smo ugotovili, da je stroškov preveč, smo spremenili dejavnost podjetja. Prav tako smo iskali načine oglaševanja. Direktorji so poročali o napredku podjetja, prav tako pa je vsak posameznik, ki je bil zadolžen za določeno področje v podjetju, predstavil svoje delo. Izdelali smo spletno stran, uporabljali Gmail in socialna omrežja, preko katerih smo promovirali svoje dejavnosti.


3. TEDEN
: V sklopu usposabljanja smo obiskali Galerijo Krakowsko, kjer smo raziskovali podjetja s podobnimi dejavnostmi, kot je bilo naše in primerjali cene ter stranke. Prav tako smo računali break-even point. Russell je imel za vsakega posameznika pripravljenih nekaj vprašanj v zvezi z našim 3-tedenskim usposabljanjem. Teden smo izkoristili za pripravo naših končnih prezentacij. V petek smo po uspešno opravljenih prezentacijah prejeli certifikate. Tako pa smo veliko pridobili tudi na angleškem besedišču.

Dostopnost