Select Page

BARCELONA 2022 - 2. TEDEN

Prvi dan sta nam Neil in Andreu predstavila, kako bo potekal naš teden, kako biti kreativen in kako si ustvariti uspešno kariero. Najprej je moral  vsak posameznik najti svoje interese in opredeliti svoje dobre lastnosti. Na podlagi teh smo potem odkrivali nove karierne poti in ugotavljali, kateri poklic bi bil najboljši za nas. Na začetku smo se ponovno razdeliti v  skupine, potem pa smo  opredelili probleme, s katerimi se srečujejo ljudje  po svetu vsak dan. Sledilo je iskanje rešitev. Te smo kasneje razvili v poslovno idejo. Naslednji  dan smo se  razdelili v nove skupine. Vsaka skupina je dobila dve besedi, s pomočjo katerih je morala razviti poslovno idejo, ki bi delovala na trgu. Sledila je izdelava poslovnega načrta in ciljne skupine. Tretji dan smo nadaljevali z delom in se začeli pripravljati na predstavitve. Iskali smo konkurenco in dopolnjevali PowerPoint-predstavitev. Četrti dan smo dokončali predstavitev in se pripravljali na nastop, ki je bil načrtovan za zadnji dan. Zadnji dan je bil rezerviran za predstavitve  obeh skupin. Obe skupini sta se združili s predavatelji in profesorji. Po končanih predstavitvah smo izbrali tri najboljše ideje. Po glasovanju  so nam podelili certifikate za naše trdo delo.

Dostopnost