Select Page

Projekt Simbioz@ je namenjen medgeneracijskemu druženju in računalniškemu opismenjevanju starejših, v letošnjem letu, pa je bil poudarek tudi na drugačnih oblikah druženja. Delavnice so potekale v dveh delih.

Prvi del smo izvedli med 12.11. in 16.11.2018, 2. del pa med 4.3. in 8.3.2019 dopoldan po dve šolski uri. Program je zajemal računalniške delavnice (izvajalci: Dejan Petje, Renata Ivanič in Dušan Pucko), kreativne delavnice (Zlatko Jakovljević), športne aktivnosti sta ponudila Janez Žalig in Suzana Sep, ena delavnica pa je bila namenjena osnovam angleščine, v izvedbi Simone Pajnhart.

Dostopnost